Dans notre paroisse il existe trois conseils paroissiaux: pastoral, économique, charitatif

CONSEIL PASTORAL

Sacerdoce

 1. p.Rantsya Ighor- responsable
 2. p.Pendzei Volodymyr- adjoint
 3. p.Ovsyanyk Taras
 4. p.Puriy Basyl
 5. p.Chizmar Slavko

  Nonnes

  1. s.Kudla Yosofata
  2. s.Fedan Davyda

   Séminaristes

   1. fr. Bilyk Alexander
   2. fr. Burko Bogdan

   Paroissiens

   1. Andrusyak Artur
   2. Bazar Natalia
   3. Bilogan Vitaliy
   4. Boyko Myroslav
   5. Boychenyuk Olya
   6. Vankiewicz Maria
   7. Vysochanskiy Volodymyr
   8. Vyshnevskiy Basyl
   9. Gorishniy Taras
   10. Gutzman Roman
   11. Kalashnik Oksana
   12. Kostiuk Basyl
   13. Kuk Halyna
   14. Maksymiv Tetiana
   15. Mandryk Julia
   16. Masliash Kristina (secrétaire)
   17. Medvid Olya
   18. Melnyk Andriy
   19. Myhal Nadia
   20. Mykytyn Lesia
   21. Oliynyk Maria
   22. Pasternak Jean-Pierre
   23. Potempa Olesander
   24. Tymofychuk Natalia
   25. Troflinska Maria
   26. Haruk Kateryna
   27. Hilchuk Natalia
   28. Cherkaieva Kateryna
   29. Stefaniuk Tatiana


   CONSEIL ECONOMIQUE

   1. p.Rantsya Ighor- responsable
   2. p.Pendzei Volodymyr- adjoint
   3. s.Kudla Yosofata
   4. fr. Bilyk Olexander (secrétaire)
   5. Vankiewicz Maria
   6. Myhal Nadia
   7. Kalashnik Oksana


   CONSEIL CHARITATIF

   1. Bilogan Vitaliy - responsable
   2. Dryshchyk Iryna – secrétaire
   3. Kalashnik Oksana
   4. Andrusyak Halyna
   5. Gutzman Roman
   6. Ostryzhnyuk Oksana
   7. Mironyuk Oksana
   8. Timofiychuk Natalia
   9. Tymchyk Lesia